Malzeme Sorgulama Bilgileri
Bu sayfada yapılan sorgulamalarda kullanılan veriler; Kurumumuzca herhangi bir değerlendirilmeye tabi tutulmaksızın firmaların kendi beyanları doğrultusunda yaptıkları SUT kodu-barkod eşleştirmelerden oluşmaktadır. Yanlış eşleştirmelerden firmalar ve müteselsilen sağlık hizmet sunucuları sorumlu olacaktır. Bu nedenle satın almalarda ve Kurumumuza fatura edilmesinde özellikle sağlık hizmeti sunucularındaki tıbbi malzemeyi kullanan hekimin, SUT kodu-barkod eşleştirmesindeki uygunluğa dikkat etmesi gerekmektedir. Uygun olmadığını tespit ettikleri söz konusu ürünü kullanmamalarında ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne bildirmelerinde yarar bulunmaktadır. Sorgulama ekranında yer alan satın alma tarihinde ürünlerin TİTUBB/ÜTS kayıtlarının tamamlanmış olması, işlem tarihinde ise SUT kodu-barkod eşleştirmelerinin olması gerekmektedir.


ÜTS Kullanım Kılavuzları
Lütfen Bekleyiniz...